ASAB (Apotekens service AB) informerar om hur dina recept expedieras.

Det finns information som alla apotek behöver ha tillgång till för att kunna expediera recept. Den informationen finns samlad hos det statliga bolaget Apotekens Service AB. Det innebäratt du kan gå till vilken läkare du vill och sedan hämta ut ditt elektroniska recept på valfritt apotek. Här nedan hittar du information från Apotekens Service om vilka personuppgifter bolaget hanterar.

Receptdepån

När den som utfärdar receptet, t.ex. en läkare eller sjuksköterska, skriver ut ett läkemedel åt dig på elektroniskt recept, skickas receptet till den centrala Receptdepån. Där lagras receptet till dess du hämtar ut ditt läkemedel. Gäller receptet för flera uttag kan du välja mellan att lagra receptet elektroniskt eller låta apoteket skriva ut det som ett pappersrecept.

Hur används informationen?

När ditt recept ska expedieras så kontrollerar apotekspersonalen följande uppgifter gentemot Apotekens Services register:

  • Att den person som skrivit ut ditt recept har behörighet att göra det
  • Att din identitet stämmer överens med namnet på receptet
  • Datum när receptet skrevs ut
  • Vilket läkemedel du ordinerats, och i vilken dos
  • Det pris som du ska betala för ditt läkemedel

Om du är doskund så finns även information om vilket dosapotek du är kund hos så att apotekspersonalen kan se detta https://sverige-ed.com/kopa-v….nline/.

Håll koll på din läkemedelsförmån

Om du vill kan information om dina läkemedelsköp lagras i den så kallade Högkostnadsdatabasen. Detta är frivilligt, men kan vara ett praktiskt sätt atthålla reda på det belopp du uppnått i högkostnadsskyddet och startdatum i din högkostnadsperiod. Från Högkostnadsdatabasen kan alla apotek hämta information så att du alltid betalar rätt pris för dina läkemedel oavsett vilket apotek du väljer.

Samtycke och fullmakt

Om du vill att dina recept ska lagras elektroniskt, eller vara med i Högkostnadsdatabasen, behöver du lämna ditt samtycke till detta. Uppgift om när samtycket lämnades sparas. Samtycken sparas tillsvidare men kan återkallas när som helst, antingen på ditt apotek eller genom att du kontaktar Apotekens Service. Du kan också ge en fullmakt till en annan person att hämta ut dina läkemedel. Din fullmakt sparas centralt hos Apotekens Service och gäller då på alla apotek.

Läkemedelsförteckning

Läkemedelsförteckningen innehåller information om alla läkemedel som du har hämtat ut under de senaste 15 månaderna. Syftet med förteckningen är att uppnå en ökad säkerhet i läkemedelsanvändningen. Förteckningen innehålleruppgifter om ditt namn, personnummer, inköpsdatum, läkemedel, mängd, doseringoch information om förskrivaren dvs. den som har utfärdat receptet. Registreringen är obligatorisk, men för att din förskrivare, eller farmaceut på ett apotek, ska få tillgång till uppgifterna krävs ditt samtycke. Information om vilka förskrivare du har lämnat ditt samtycke till lagras i ett register hos ApotekensService som är kopplat till Läkemedelsförteckningen.