Radon i hus och åtgärder du kan vidta

Radon är en osynlig, luktfri och farlig gas som kan tränga in i ditt hus utan att du märker det. Det bildas naturligt när uran bryts ner i jorden och kan läcka in i ditt hem genom sprickor och håligheter. I Sverige finns det närmare 400 000 bostäder med förhöjd radonhalt. Men vad kan du göra åt det?

För att skydda din familj från radonets faror är det första steget att genomföra en radonmätning. Det är en enkel och kostnadseffektiv process där du placerar radondosor i ditt hem under en viss period och sedan skickar den till ett ackrediterat laboratorium för analys. Resultatet kommer att ge dig en tydlig indikation på om radonhalten i ditt hem är förhöjd.

Enligt information från Strålsäkerhetsmyndigheten är det årligen cirka 500 personer i Sverige som utvecklar lungcancer på grund av radon. Därför är det av högsta vikt att regelbundet genomföra radonmätning och vid behov vidta åtgärder för att minimera risken. Både i bostäder och lokaler avsedda för allmänna ändamål gäller gränsvärdet 200 Bq/m3 som årsmedelvärde för radonhalten.

Om radonhalten är förhöjd behöver du inte bli orolig. Det finns flera åtgärder du kan vidta för att minska radonhalten och skapa en säker inomhusmiljö för din familj. En vanlig lösning är att installera en radonsug, som effektivt drar ut radonet. 

Andra åtgärder inkluderar tätning av sprickor och hål i grundstommen och väggarna för att förhindra att radon tränger in i ditt hem. För att förhindra att radon från källaren sprids upp till övre våningar, kan du också förbättra ventilationen genom att installera frånluftfläktar eller ventiler.

För att säkerställa att åtgärderna är effektiva är det viktigt att genomföra en uppföljande radonmätning. Detta hjälper dig att verifiera att radonhalten har minskat till en säker nivå.

Radon är en allvarlig hälsorisk som kan tränga in i ditt hus utan att du märker det. Genom att genomföra en radonmätning och vidta lämpliga åtgärder kan du säkerställa att din familj lever i en säker och hälsosam inomhusmiljö. Agera nu för att skydda din familj och ditt hem.

Relaterad information
Wie messe ich Radon
Was ist Radon

Written by