Skydda ditt hem från radon

Radon, en osynlig och luktfri gas som naturligt bildas i marken, utgör en potentiell hälsorisk som blir särskilt påtaglig under den kalla årstiden. I takt med att vi spenderar mer tid inomhus och ventilationen minskar, ökar möjligheten för radonhalten att nå farliga nivåer. Att vara medveten om radon och vidta förebyggande åtgärder är avgörande för att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö.

Radon är en radioaktiv gas som bildas när uran bryts ner i jorden. När den frigörs från marken kan radon tränga in i byggnader och utgöra en potentiell risk för lungcancer vid långvarig exponering. Det är faktiskt den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning.

Hösten och vintern ökar risken för högre radonhalter i våra hem, speciellt när vi håller fönster stängda och värmen är påslagen. Det är därför hög tid att genomföra radonmätningar för att identifiera och lösa eventuella problem. Åtgärder vid förhöjda halter kan inkludera förbättringar av ventilationssystemet, tätningsarbeten i byggnadens grund eller installation av radonsug.

För dem som bor i villor, hus och radhus är eldningssäsongen, från 1 oktober till 30 april, den perfekta perioden för radonmätning. Mätningen bör sträcka sig över minst två månader för att erhålla ett tillförlitligt årsmedelvärde. I bostäder och lokaler för allmänna ändamål är det etablerade riktvärdet 200 Bq/m3 som årsmedelvärde. Överskrids dessa gränsvärden krävs en utredning för att fastställa orsakerna till förhöjda nivåer.

Att genomföra en radonmätning under hösten är en viktig åtgärd för att säkerställa en trygg inomhusmiljö. Med medvetenhet och genomförande av förebyggande åtgärder kan vi skydda våra hem och vår hälsa. Låt hösten och vintern bli säsongen för radonmätning och skapa en hälsosam inomhusmiljö för dig och din familj. Att förstå riskerna med radon är det första steget mot att skapa ett säkrare och hälsosammare boende.

Relaterad information
Radon messen

Written by